Dünya Şizofreni Derneği Web Sitesine Hoşgeldiniz

MİSYONUMUZ

Dünya Şizofreni Derneğimiz gönüllü çalışmalarıyla  öncü ve önder  dernek olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Dünya Şizofreni Derneğinin temel hedefi Şizofren hastalara ve ailelerine danışmanlık hizmet vermek ve Şizofren hastalara gündüz evi modeli uygulamaktır. 

Gönüllü profesyonerlerle Şizofren hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlayıcı faaliyetleri sürdürmek,  Şizofren hastaların hastalıklarıyla yaşamayı  ve baş etmeyi  öğreten sosyal beceri eğitimlerine öncelik vermek Dünya Şizofreni Derneğinin diğer calışmaları arasındadır.

 
VİZYONUMUZ

 - Şizofren hasta ve Şizofren hasta yakınlarına Şizofren hastalığı konusunda ilerleyen bilimsel çalışmaları duyurmak.

-  Ülkemizde henüz kurulamayan Şizofren hasta Rehabilitasyon Merkezlerinin ve Mesleki Rehabilitasyon merkezleri  ile sahipsiz kalan Şizofren hastalara hizmet verecek Şizofren Bakım evlerinin kurulmasında kamuoyu oluşturulmasını sağlamak.

-  Şizofren hastalara karşı Damgalanmayla Mücadele etmek. Aile bireylerinin Şizofren hastalığı konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

- Şizofreni hastalığına yakalanan bireylerin, özürlüler yasası kapsamında değerlendirilmesi ve sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak  Şizofren hastaların topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik kamuoyu duyarlılığı oluşturmak.

- Şizofreni hastalarının ekonomik, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden gelişmesi ile halkın yardımlaşmaya, dayanışmaya özendirilmesi ve şizofreni hastalarının bireysel, toplumsal ve kuruluşlar boyutunda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmak.

- Ayrıca şizofreni engelli kişileri ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek, Şizofren hastalığıyla yaşamın zorluklarına kamuoyunun dikkatini çekerek toplumda 700.000 kadar olan Şizofren hastaları görmelerini, farketmelerini sağlamak.

- Şizofreni engelli kişilerin, evlerinin duvarları arasında geçen yalnız yaşamlarından veya sokaklardaki terkedilmişliklerinden kurtarılması, doğadaki her canlının ihtiyacı olan sevginin Şizofreni hastalara da verilmesi için toplumun ilgisini sağlamak.
 

Ne Yapmalıyım?

Şizofreni Hastası iseniz burayı tıklayınız.

Şizofreni Yakını iseniz burayı tıklayınız.

Duyurular:

- Hastalarımız için "halı" kurslarımız başlamıştır.

- Hastalarımız için "saz" kurslarımız başlamıştır.

- Hastalarımız için "folklor" kurslarımız başlamıştır.

-Şizofreni Hastalarımız tarafından dokunan kilimleri bu sayfada görebilirsiniz ve satın alabilirsiniz.